طراحی سایت    | طراحی وب سایت

اخبار دنیای فناوری و اطلاعات

تیتر اخبار فناوری اطلاعات ایران در این هفته که ممکن است آنها را نخوانده باشید

روش برخورد با مشکلات

در مواجه با مشکلات ، انتقادات و... قبل از به قضاوت نشستن باید گوش کرد و منطقی بودن مشکل را سنجید و پس از وارد بودن اعتراض یا انتقاد طرفین را تقسیم که هر فرد در کدام دسته جای میگیرد

بیشـتر

کاربر گرامی: همانگونه که مستحضرید دنیا امروز پر از تغییرات و پیشرفت های جدید است که ما بعنوان کاربران این سیستم جهت بروزرسانی اطلاعاتمان نیازمند مطالعه در مورد آنها هستیم.

دریافت خبرنامه:

@